Kullanıcı Sözleşmesi

Kullanım Şartları & Üyelik Sözleşmesi
Bu web sitesini (Bundan sonra "kafaaroma.com" olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz:
kafaaroma.com'da sunulan hizmetlerden yararlananlar veya herhangi bir şekilde kafaaroma.com'a erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır.

Kullanım koşulları

kafaaroma.com'da sunulan hizmetler KAFA AROMA tarafından sağlanmaktadır ve kafaaroma.com'un yasal sahibi KAFA AROMA olup, kafaaroma.com üzerinde her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi KAFA AROMA’ya aittir.

İşbu kullanım koşullarını KAFA AROMA gerektiği zaman değiştirebilir; ancak bu değişiklikler düzenli olarak kafaaroma.com'da yayınlanacak ve aynı tarihten itibaren geçerli olacaktır.

kafaaroma.com hizmetlerinden yararlanan ve kafaaroma.com'a erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi, KAFA AROMA tarafından işbu kullanım koşulları hükümlerinde yapılan her değişikliği, önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

KAFA AROMA , kafaaroma.com' de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları ve içeriği dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

Sözleşme tanımları

kafaaroma.com: KAFA AROMA tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (online) ortamdan erişimi mümkün olan web sitesidir.

ÜYE: KAFA AROMA’dan ürün alımı yapmak üzere faydalanmak isteyen, seçmiş olduğu üyelik formunu eksiksiz doldurarak, KAFA AROMA tarafından üyelikleri onaylanarak, kabul edilen her gerçek ve tüzel kişidir. Bu sözleşmede kısaca "ÜYE" olarak anılacaklardır. 18 yaşından gün almış bireyler, gerçek kimlik bilgileri ile kafaaroma.com'daki ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak üye olabilirler. ÜYE olmak isteyen şirketler (Şahıs ve ortaklar), Kolektif Şirketler, Adi Komandit Şirketler, Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler, Limited Şirketler, Anonim Şirketler, Kooperatiflerin ve diğer kurumların tüzel bilgileri ile 18 yaşından gün almış yasal yetkilisi kafaaroma.com'daki ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak ÜYE olabilir ve kurumları adına işlem yapabilir.

KULLANICI: kafaaroma.com web sitesini alışveriş yaparak ya da alışveriş yapmaksızın ziyaret eden kişidir.

LİNK: kafaaroma.com üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden kafaaroma.com'a, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantıdır.

İÇERİK: kafaaroma.com'da ve/veya herhangi bir web sitesinde yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, program, rakam, fiyat, vs. görsel, yazınsal ve işitsel imgelerdir.

WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ:

kafaaroma.com vasıtasıyla sunulmakta olan ticari ve kişiye özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak gerçek ve/veya tüzel kişilerle KAFA AROMA arasında elektronik ortamda akdedilen işbu sözleşmedir.

KİŞİSEL BİLGİ: Üyenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, kafaaroma.com'un hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati, vs. bilgilerdir.

Hizmetlerin kapsamı

KAFA AROMA ’nin, kafaaroma.com üzerinden sunacağı hizmetler genel itibariyle Tüketici Hukuku mevzuatında tanımlanan elektronik ticaretten ibarettir.

KAFA AROMA ’nin, kafaaroma.com üzerinden vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamak üzere; KAFA AROMA’ya ait www.kafaaroma.com adresinde satışa sunulan ürünlerin; ÜYE tarafından bedeli ödendikten sonra, tedarikçinin stok durumunun müsait olması halinde "yani sözleşmenin satıcıya yüklediği; malın teslim edilmesi" borcunun ifa edilebilir olması durumunda; taahhüt edilen sürede malın müşteriye kargo firması tarafından KAFA AROMA adına ayıpsız olarak teslimidir.

KAFA AROMA , kafaaroma.com üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbest olup, hizmetlere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri kafaaroma.com'da yayınlamasıyla yürürlüğe koymuş addedilir.

kafaaroma.com bünyesinde sunulacak hizmetlerden yararlanabilmek için kullanıcıların KAFA AROMA tarafından belirlenecek ve kafaaroma.com'un ilgili bölümünün içeriğinde belirtilecek özellikleri taşıması gereklidir. KAFA AROMA , bu özellikleri belirlemekte tamamen serbest olup, özelliklere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri kafaaroma.com'da yayınlamasıyla yürürlüğe koymuş addedilir.

Genel hükümler

kafaaroma.com üzerinden, KAFA AROMA ’nin kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler KULLANICI'lara ve ÜYE'lere yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememektedir. Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. kafaaroma.com üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri ve içerikleri hakkında KAFA AROMA ’nin herhangi bir sorumluluğu yoktur ve bu sitelerin kullanımıyla doğabilecek zararlar, KULLANICI'ların ve ÜYE'lerin kendi sorumluluğundadır. KAFA AROMA bu tür link verilen web sitelerine erişimi, kendi yazılı muvafakatine bağlayabileceği gibi, KAFA AROMA ’nin uygun görmeyeceği linklere erişimi her zaman kesebilir.

KAFA AROMA , kafaaroma.com’da mevcut olan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli olarak kontrol etmektedir. Ancak gösterilen çabaya rağmen, kafaaroma.com üzerindeki bilgiler fiili değişikliklerin gerisinde kalabilir. kafaaroma.com muhteviyatında yer alan materyal ve bilgiler kafaaroma.com’a verildiği anda sunulmaktadır, ilgili hizmet veya bilginin güncel durumu ile kafaaroma.com’da yer alan durumu arasında farklılık olabilir. kafaaroma.com’da yer alan bilgilerin, güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, pazarlanabilirliği, belli bir amaca uygunluğu ve KAFA AROMA ’nin kafaaroma.com'da mevcut ve bunlarla sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya ürünlere etkisi ile tamlığı hakkında herhangi bir sarih ya da zımni garanti verilmemekte ve taahhütte bulunulmamaktadır.

KULLANICI ve ÜYE, kafaaroma.com'daki, yüklenmeye (download) ve/veya paylaşıma müsait dosya, bilgi ve belgelerin, virüslerden, wormlardan, truva atlarından, dialer programlarından spam, spyware veya bunlar gibi diğer her türlü kötü ve zarar verme amaçlı kodlardan veya materyallerden arındırılamamış olabileceğini ve bu hususlarda kafaaroma.com’un garanti vermediğini kabul etmektedir. Bu tip kötü ve zarar verme amaçlı programların, kodların veya materyallerin önlenmesi, veri giriş - çıkışlarının doğruluğu veya herhangi bir kayıp verinin geri kazanılması için gereken tüm yazılım ve donanım ihtiyaçlarını karşılamak, bakım ve güncellemelerini yapmak tamamen KULLANICI'nın ve ÜYE'nin sorumluluğundadır. Bu tür kötü amaçlı programlar, kodlar veya materyallerin sebep olabileceği, veri yanlışlıkları veya kayıplarından dolayı KULLANICI ve ÜYE'nin veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği hiçbir zarardan KAFA AROMA sorumlu değildir. Bu tür kötü amaçlı programlar, kodlar veya materyaller, veri yanlışlıkları veya kayıplarından dolayı KULLANICI'nın ve ÜYE'nin veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği hiçbir zarardan KAFA AROMA sorumlu değildir.

KAFA AROMA , işbu kafaaroma.com ve kafaaroma.com uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, kampanya, vs. bilgiler ve kafaaroma.com’u kullanma koşulları ile kafaaroma.com’da sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, kafaaroma.com’u ve içeriğini yeniden düzenleme, yayını durdurma ve/veya duraklatma hakkını saklı tutar. Değişiklikler, kafaaroma.com’da yayınlanmalarıyla yürürlüğe girerler. kafaaroma.com’un kullanımı ya da kafaaroma.com’a giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir.KAFA AROMA , sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda ve durumunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

kafaaroma.com dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı KAFA AROMA ’nin, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, KAFA AROMA çalışanlarının ve yöneticilerinin, KAFA AROMA yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. KAFA AROMA , üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt etmemektedir.

kafaaroma.com’u kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla kafaaroma.com üzerinde işlem yapabilirler. KULLANICI'ların ve ÜYE'lerin, kafaaroma.com dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumlulukları kendilerine aittir. Her KULLANICI ve her ÜYE, KAFA AROMA ve/veya başka bir üçüncü kişinin haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir faaliyette bulunmayacağını taahhüt eder. KULLANICI ve ÜYE'lerin kafaaroma.com üzerindeki faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı KAFA AROMA ’nin doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

İşbu sitenin sahibi KAFA AROMA 'dir. Bu sitede bulunan bilgiler, yazılar, resimler, markalar, slogan ve diğer işaretler ile sair sınaî ve fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgilerin korunmasına yönelik programlarla, sayfa düzeni ve c sitenin sunumu KAFA AROMA ’nin ya da KAFA AROMA ’nin izin ve lisans aldığı kuruluşların mülkiyetindedir. İşbu kafaaroma.com’daki bilgilerin ya da kafaaroma.com sayfalarına ilişkin her tür veritabanı, web sitesi, software-code'ların html kodu ve diğer kodlar vs. ile kafaaroma.com içeriğinde bulunan ürünlerin, tasarımların, resimlerin, metinlerin, görsel, işitsel vesair imgelerin, video kliplerin, dosyaların, katalogların ve listelerin kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayınlanması, online ya da diğer bir medya kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması yasaktır. KULLANICI ve ÜYE, yukarıda sayılan ve bunlarla sınırlı olmayan kafaaroma.com yazılım, donanım ve içeriğini çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla KAFA AROMA ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. KULLANICI ve ÜYE, KAFA AROMA hizmetlerini, KAFA AROMA bilgilerini ve KAFA AROMA ’nin telif haklarına tâbi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının KAFA AROMA ’nin hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildir. Bu sayfadaki bilgilerin kısmen kopyalanması, basılması, işlenmesi, dağıtılması, çoğaltılması, sergilenmesi ancak ticari olmayan kişisel ihtiyaçlar için ve KAFA AROMA ’nin yazılı izni ile mümkündür.

KAFA AROMA , kafaaroma.com üzerinden KULLANICI'lar ve ÜYE'ler tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve "Web Sitesi Kullanım Koşulları" hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. KAFA AROMA aynı zamanda; KULLANICI ve ÜYE'nin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, kafaaroma.com’un hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati vs bilgileri de istatistiki değerlendirme, kampanyaların duyurusunu yapma ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir. KULLANICI'lara ve ÜYE'lere ait kişisel bilgiler, kanunla yetkili kılınan mercilerin talebi ve aşağıda sayılan haller hariç olmak üzere gerçek ve tüzel üçüncü kişilere açıklanmayacaktır. Kişisel bilgi ender olarak KAFA AROMA için veya onun adına davranan üçüncü taraflara veya KAFA AROMA ’nin işi ile ilgili olanlara verilerin özgün olarak kullanım amaçlarını daha iyi işlemek ya da KULLANICI'ların ve ÜYE'lerin önerdiği amaçlara uygun olarak daha iyi hizmet verebilmek üzere verilir.

İşbu kafaaroma.com Kullanım Koşulları dâhilinde KAFA AROMA tarafından açıkça yetki verilmediği hallerde KAFA AROMA ; KAFA AROMA hizmetleri, KAFA AROMA bilgileri, KAFA AROMA telif haklarına tâbi çalışmaları, KAFA AROMA ticari markaları, KAFA AROMA ticari görünümü veya bu kafaaroma.com vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

Sorumluluğun sınırlandırılması

KAFA AROMA , kafaaroma.com'a erişilmesi, kafaaroma.com'un ya da kafaaroma.com'daki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. KAFA AROMA , sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. kafaaroma.com'a ya da link verilen diğer web sitelerine erişilmesi ya da kafaaroma.com'un kullanılması ile KAFA AROMA ’nin, kullanım/ziyaret sonucunda, doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da dahil olmak üzere her tür zarar ve talep hakkından ayrı kılındığı kabul edilmektedir.

Sözleşmenin devri

KAFA AROMA , bu sözleşmeyi bildirimsiz olarak istediği zaman kısmen veya bütünüyle devredebilir. Ancak KULLANICI ve ÜYE bu sözleşmeyi veya herhangi bir kısmını başka bir tarafa devredemez. Bu türden bir devir girişimi geçersizdir.

Mücbir sebepler

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, KAFA AROMA işbu "WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI"nı geç ifa etmekten veya ifa etmemekten dolayı yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, KAFA AROMA açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için KAFA AROMA ’nin herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.

Uygulanacak hukuk ve yetki

İşbu "WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ"nden kaynaklanacak ihtilaflar Türk Hukuku'na tabidir ve İZMİR Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Yürürlülük ve kabul

"İşbu "WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ", KAFA AROMA tarafından kafaaroma.com içeriğinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. KULLANICI'lar ve ÜYE'ler, işbu sözleşme hükümlerini kafaaroma.com’u kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. KAFA AROMA , dilediği zaman işbu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir, değişiklikler, sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek kafaaroma.com üzerinden yayınlanır ve aynı tarihte yürürlüğe girer.

 
Yükleniyor...